Voorbehouden handelingen

Wat zijn voorbehouden handelingen?

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle handelingen die alleen door bevoegd personeel uitgevoerd mogen worden. Dit is in de wet geregeld. In deze wet, Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) staan de specifieke voorbehouden handelingen genoemd.

Wie mag voorbehouden handelingen uitvoeren?

Enkel een deskundig en bevoegd zorgverlener mag voorbehouden handelingen uitvoeren. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld een verpleegkundige of een arts. Een verzorgende IG’er mag zelfstandig geen voorbehouden handelingen uitvoeren, maar enkel in opdracht van een arts of verpleegkundig specialist.

Het enkel hebben van een diploma is niet voldoende om voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren als zorgverlener. Je moet naast voldoende kennis, ook voldoende vaardigheid hebben om de handeling te mogen uitvoeren. Oftewel je moet bevoegd én bekwaam zijn.

Door regelmatig de voorbehouden handeling met CareUp te oefenen, blijf je deskundig en bekwaam als zorgprofessional.

In dit artikel

Overtuigd? Start nu ook met CareUppen!

Wil je meer te weten komen over CareUp?

Download onze flyer