Algemene voorwaaden

Over CareUp

ALGEMENE VOORWAARDEN CAREUP
Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“Overeenkomst”) is tussen u en TripleMotion Media B.V. en is van toepassing op het gebruik van dit spel. Het spel kunt door u als gebruiker (“gebruiker”) via mobiele app (“Mobiele app”) of via een Browser gebruiken. Door het product te gebruiken of te installeren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst en te begrijpen dat er geen tolerantie is voor aanstootgevende inhoud. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, hebt u geen recht om het product te gebruiken, installeren of bedienen.

Uw gebruik van de product (zoals hieronder gedefinieerd) diensten die hierin worden aangeboden, zijn onderworpen aan de privacyverklaring (“Privacy verklaring”) https://careup.online/privacy-verklaring/en de Gebruiksvoorwaarden van TripleMotion Media B.V. https: //careup.online/gebruiksvoorwaarden/. Deze Elektronische Eindgebruiker Licentieovereenkomst (de “Overeenkomst”) is een wettelijke overeenkomst tussen u (hetzij een persoon of een entiteit), (de “Licentiehouder”), en TripleMotion Media B.V.(adres: 1e Energieweg 13, 9301 LK, Roden) , met betrekking tot de game met de titel CareUp (het “spel”) en de bijbehorende software die u wilt downloaden, heeft gedownload of op een andere manier verkrijgt via de diensten van TripleMotion Media B.V.  of via een netwerk in de vorm van objectcodes, inclusief zonder beperking ( a) de gehele inhoud van de bestanden of andere media in verband waarmee deze Overeenkomst door de Licentiegever aan u wordt verstrekt (de “Software”), (b) alle volgende upgrades, revisies, patches, uitbreidingen, aanpassingen, kopieën, toevoegingen of onderhoudsversies van de Software, indien van toepassing, aan u in licentie gegeven door TripleMotion Media B.V.  (samen de “Updates”) op voorwaarde dat de Updates geen nieuwe latere versies van de Software bevatten of dat het Spel een nieuwe titel draagt of een cijfer in de titel zoals 2.0 of 3.0 (“Nieuwe releases”) maar omvatten eventuele kleine herzieningen van de Software of de Game-versie die kan worden aangegeven door een verandering in het decimale cijfer, zoals 2.5 of 2.6, en (c) gerelateerde gebruikersdocumentatie en verklarende materialen of bestanden die zijn verstrekt in geschreven, “online” of elektronische vorm (de “Documentatie” en samen met de Software en Updates, het “Product”). U bent gebonden aan de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, ongeacht of u het Product rechtstreeks vanuit de TripleMotion Media B.V.  of via een andere bron opent of verkrijgt. Voor doeleinden hiervan, betekent “u” de persoon die het Product voor eigen rekening installeert of gebruikt.

VOORDAT U KLIK OP DE “IK GA AKKOORD” -KNOP LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. UW KLIK VAN DE KNOP “IK GA AKKOORD” IS EEN SYMBOOL VAN UW HANDTEKENING EN DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP “IK GA AKKOORD”, GEEFT U AAN DAT U BENT GEBONDEN EN WORDT U PARTIJ BIJ DEZE OVEREENKOMST EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST UITVOERBAAR IS, ZOALS ELDERS SCHRIFTELIJKE ONDERHANDELINGEN OVEREENKOMSTIG DOOR U ONDERTEKEND. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KLIK OP DE KNOP “AFSLUITEN” EN DE SOFTWARE WORDT NIET OP UW COMPUTER GEÏNSTALLEERD. DIT PRODUCT KAN NIET OP UW COMPUTER WORDEN GEÏNSTALLEERD TENZIJ U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. U KUNT OOK EEN EXEMPLAAR VAN DEZE OVEREENKOMST ONTVANGEN DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET AMBINEX OPLEIDINGEN B.V. DOOR: INFO@CAREUP.NL.

Door het Product (cliënt) te installeren en / of de bijbehorende registratie te voltooien en toegang tot het Spel te krijgen, het Product te downloaden, op te slaan, te laden, te installeren, uit te voeren, te tonen, te kopiëren naar het geheugen van een computer of op andere wijze te profiteren van het gebruik van de functionaliteit van de Product in overeenstemming met de Documentatie (“Werking”), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, is TripleMotion Media B.V. niet bereid om u het Product te licentiëren. In dergelijke gevallen mag u het product op geen enkele manier bedienen of gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat CareUp de best mogelijke ervaring voor iedereen biedt, hanteren wij een tolerantiebeleid aan voor aanstootgevende inhoud. Als u ongepaste inhoud ziet, gebruikt u de functie ‘Melden als aanstootgevend’ in elk bericht.

ARTIKEL 1: EIGENDOMSRECHTEN EN NIET-OPENBAARMAKING
1.1. Eigendomsrechten

U stemt ermee in dat het product en het auteurschap, systemen, ideeën, werkwijzen, documentatie en andere informatie vervat in het product, intellectuele eigendommen en / of de waardevolle handelsgeheimen van TripleMotion Media B.V. of haar leveranciers en / of licentiegevers zijn en beschermd door burgerlijk en strafrecht, en door de wet van het auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk en octrooi van Nederland, andere landen en internationale verdragen. U mag handelsmerken alleen gebruiken voor het identificeren van afgedrukte uitvoer geproduceerd door het product in overeenstemming met geaccepteerde handelsmerkpraktijken, inclusief identificatie van de naam van de eigenaar van het handelsmerk. Dergelijk gebruik van een handelsmerk geeft u geen eigendomsrechten op dat handelsmerk. TripleMotion Media B.V.  en of haar leveranciers bezitten en behouden alle rechten, titels en belangen in en voor het product, inclusief zonder enige beperking foutencorrecties, verbeteringen of andere aanpassingen aan de Software, ongeacht of deze door TripleMotion Media B.V.  of een derde partij zijn gemaakt, en alle auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten daarop. Uw bezit, installatie of gebruik van het product draagt geen titel over aan de intellectuele eigendom van het Product en u verkrijgt geen rechten op het product behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst. Alle kopieën van het product die hieronder worden gemaakt, moeten dezelfde eigendomskennisgevingen bevatten die op en in het product verschijnen. Behalve zoals hierin vermeld, verleent deze Overeenkomst u geen intellectuele eigendomsrechten op het product en erkent u dat de Licentie, zoals verder hierin gedefinieerd, verleend onder deze Overeenkomst u alleen een recht op beperkt gebruik geeft onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. TripleMotion Media B.V. behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Overeenkomst.

1.2. Broncode.

U erkent dat de broncode voor het Product eigendom is van TripleMotion Media B.V.  of haar leveranciers en / of licentiegevers en vormt handelsgeheimen van TripleMotion Media B.V.  of haar leveranciers en / of licentiegevers. U gaat ermee akkoord de broncode van het Product op geen enkele wijze te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren of anderszins te proberen te achterhalen.

1.3. Vertrouwelijke informatie.

U gaat ermee akkoord dat, tenzij hierin specifiek anders is bepaald, het Product, inclusief het specifieke ontwerp en de structuur van afzonderlijke programma’s en het Product, vertrouwelijke eigendomsinformatie vormt van TripleMotion Media B.V.  of haar leveranciers en / of licentiegevers. U stemt ermee in dergelijke vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook niet aan derden over te dragen, te kopiëren, bekend te maken, beschikbaar te maken of anderszins beschikbaar te stellen. U stemt ermee in redelijke beveiligingsmaatregelen te treffen om dergelijke vertrouwelijke informatie te beschermen, op voorwaarde echter dat u onbeperkt kopieën van het product in objectcode mag maken en verspreiden zolang elk exemplaar dat u maakt en distribueert deze Overeenkomst bevat, afhankelijk van de aanvaarding door de eindgebruiker voordat de eerste gebruik en dezelfde auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen met betrekking tot het product die in het product verschijnen. Als u de software downloadt van internet of een soortgelijke online bron, moet u de auteursrechtelijke mededelingen die resident zijn in de software opnemen bij elke online distributie en op elk medium dat u verspreidt dat de software bevat.

1.4. Geen wijzigingen.

U stemt ermee in het product op geen enkele manier te wijzigen of aan te passen. U mag geen copyrightvermeldingen of andere eigendomskennisgevingen op enige kopie van het product verwijderen of wijzigen.

1.5. Logs en bewaart bestanden.

Crash-dumps, game-logs, registerstrings, replay-tracks, gegevens opslaan, schermafbeeldingen en andere door het spel gegenereerde informatie kunnen vertrouwelijke en persoonlijke gebruikersinformatie bevatten zoals: e-mail (login), lijst met gelanceerde processen, OS-gebruikersnamen en login, informatie over gebruikersbestanden en hardware, IP’s en andere. De gebruiker dient voor deze gegevens te zorgen en deze niet met iemand te delen of op eigen risico te doen.

1.6. Verboden gebruik.

U gaat ermee akkoord dat u niet:

a). Zich bezighouden met elke handeling die TripleMotion Media B.V. naar eigen redelijk oordeel in strijd acht met de geest of het beoogde gebruik van de producten en gerelateerde service, inclusief maar niet beperkt tot het omzeilen of manipuleren van deze Overeenkomst, spelregels, spelmechanismen of beleid;

b). Maak oneigenlijk gebruik van het Product van TripleMotion Media B.V. 

c). Het product gebruikt om, opzettelijk of onopzettelijk, in verband met enige overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving, of doe iets dat de schending van toepasselijke wet- of regelgeving bevordert;

d). Gebruik van cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods of andere ongeautoriseerde software van derden die is ontworpen om het product of een AmbiNex Opleidingen B.V.-spelervaring te wijzigen of te verstoren;

e). Verstoren, overbelasten of helpen of helpen bij de verstoring of overbelasting van (1) elke computer of server die wordt gebruikt voor het aanbieden of ondersteunen van het Product, Game en gerelateerde Services, TripleMotion Media B.V. . Site of enige TripleMotion Media B.V. -spelomgeving (elk een “Server “); of (2) het genot van het Product door een andere persoon;

f). Instelling, assistentie of betrokkenheid bij elk type aanval, inclusief maar niet beperkt tot verspreiding van een virus, denial of service-aanvallen op het product of de spelomgeving of andere pogingen om de gerelateerde service te verstoren; of

g). Het product gebruikt om informatie te publiceren die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, lasterlijk of racistisch, seksueel, religieus of anderszins aanstootgevend of aanstootgevend is;

h). Het product gebruikt om informatie te plaatsen die naaktheid, excessief geweld of beledigend onderwerp bevat of die een link naar dergelijke inhoud bevat;

i). Via de Service enig materiaal of informatie ter beschikking stellen die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, privacy rechten, publiciteitsrecht of andere rechten van een persoon of entiteit of zich voordoen als een andere persoon, inclusief maar niet beperkt tot een TripleMotion Media B.V. werknemer;

j). Het product of een deel daarvan gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot (1) het communiceren of faciliteren van commerciële advertenties of verzoeken, of (2) het verzamelen of overdragen van virtuele artikelen voor verkoop; k). Gebruik het product of een deel daarvan voor het uitvoeren van in-game-services, zoals leveling, bemanning leveling en het verzamelen van items, uitvoeren van missies, vechten in gevechten in ruil voor betaling buiten de service;

k). Het product of een deel daarvan gebruikt voor het uitvoeren van in-game-services, zoals leveling, bemanning leveling en het verzamelen van items, uitvoeren van missies, vechten in gevechten in ruil voor betaling buiten de service;

l). Het product gebruikt om ongeautoriseerde communicatie te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot junk mail, kettingbrieven, spam en alle materialen die malware, spyware en downloadbare items promoten; en

m). Een ongeoorloofde verbinding met het Product gebruikt, faciliteert, creëert of onderhoud, inclusief maar niet beperkt tot (1) elke verbinding met een niet-geautoriseerde server die een deel van het Product emuleert of probeert te emuleren; of (2) elke verbinding met behulp van programma’s, tools of software die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door TripleMotion Media B.V.;

n). Bijnamen & gebruikersnamen maakt met namen van alle terroristen, nazileiders, nazioorlogsmisdadigers of referenties hieraan.

ARTIKEL 2: VERLENING VAN EEN BEPERKTE LICENTIE
2.1. Licentie.

TripleMotion Media B.V. verleent u de niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie om op te slaan, laden, installeren, uit te voeren en te tonen (naar “Gebruik”) van de gespecificeerde versie van de Software op een bepaald aantal computers of andere elektronische apparaten waarvoor de software is ontworpen (elk een “clientapparaat”) overeenkomstige voorwaarden gespecificeerd in de toepasselijke facturering of verpakking voor het product (“Licentie”) en u gaat hiermee akkoord en accepteer deze Licentie als volgt: Licentie voor persoonlijk gebruik. Het product wordt aan u in licentie gegeven onder persoonlijk gebruik. Licenties volgen de voorwaarden van deze Overeenkomst, en het privacy beleid. U mag één (1) kopie gebruiken van de gespecificeerde versie van het product, alleen voor persoonlijk gebruik, op meerdere clientapparaten. “Persoonlijk gebruik” betekent persoonlijk niet-commercieel gebruik en sluit alle commerciële doeleinden uit, waaronder zonder beperking: reclamemarketing en promotiemateriaal / -diensten namens een werkelijke klant, werkgever, werknemer of voor uw eigen voordeel, alle producten die commercieel worden gedistribueerd, al dan niet tegen betaling, alle materialen of diensten te koop of waarvoor vergoedingen of kosten betaald worden

2.2. Dual Media-product; Meerdere exemplaren; Bundels.

Het product dat wordt geïnstalleerd, komt overeen met het aantal licenties dat u van AmbiNex Opleidingen B.V. hebt verkregen. Elke gekochte licentie geeft u het recht om het product te installeren en gebruiken op meerdere cliëntapparaat. U mag het product niet verhuren, bundelen met andere producten of materialen, leasen, uitlenen, ongeacht of u het Product gebruikt of niet zonder de schriftelijke toestemming van AmbiNex Opleidingen B.V.

2.3. Termijn en beëindiging.

De looptijd van deze Overeenkomst (“Termijn”) begint wanneer u het product downloadt of installeert (wat eerder is)en zal blijven, tenzij anderszins beëindigd , voor altijd of voor het termijn die wordt vermeld in de licentie die hieronder wordt verleend. TripleMotion Media B.V. kan deze Overeenkomst beëindigen door u een vervangende Overeenkomst voor het Product of een vervangende, gewijzigde of verbeterde versie van het product aan te bieden. Vrijgeven van uw aanvaarding van een dergelijke vervangende overeenkomst. TripleMotion Media B.V.  mag onmiddellijk en zonder kennisgeving de overeenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan een van uw verplichtingen of de voorwaarden van deze Overeenkomst. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, wordt deze Overeenkomst automatisch beëindigd als u niet voldoet aan de verplichtingen of andere vereisten die hierin worden beschreven. Na het verstrijken van deze overeenkomst moet u het gebruik van het product onmiddellijk beëindigen en alle exemplaren van het product vernietigen.

2.4. Geen rechten bij beëindiging.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst bent u niet langer bevoegd om gebruik te maken van het product op welke manier dan ook.

2.5. Algemene voorwaarden.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat elk van de bepalingen en voorwaarden van deze sectie 2 materieel zijn en dat het niet voldoen aan deze algemene voorwaarden voldoende reden is voor TripleMotion Media B.V.  om deze Overeenkomst en de verleende Licentie onmiddellijk te beëindigen.

ARTIKEL 3: BEPERKINGEN
3.1. Geen overschrijvingen.

U mag onder geen enkele voorwaarde het product, elke kopie of elk gebruik daarvan, geheel of gedeeltelijk verkopen, lenen, huren, leasen, licentiëren, sublicentie geven, publiceren, weergeven, verspreiden, of anderszins overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TripleMotion Media B.V.. U mag alleen deze overeenkomst permanent overdragen aan een andere persoon of entiteit, op voorwaarde dat a) u deze Overeenkomst, het Product, allemaal overdraagt begeleidende gedrukte materialen en alle andere software of hardware die is gebundeld of vooraf is geïnstalleerd met het Product, inclusief alle kopieën en eerdere versies, aan de persoon of entiteit; b) geen kopieën behouden, inclusief back-ups en kopieën opgeslagen op een client-apparaat; en c) de ontvangende partij de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt en alle andere algemene voorwaarden waarop u legaal een licentie voor het Product hebt aangeschaft. niettegenstaande het voorgaande, u mag geen onderwijs-, pre-release- of “niet voor wederverkoop” -kopieën van het Product overdragen. In geen geval kunt u derden toestaan gebruik te maken van het Product of de functionaliteit van het Product via timesharing, service bureau of een andere regeling, behalve voor zover dat gebruik is gespecificeerd in de lijst met toepassingsprijzen, aankoop bestelling of productverpakking voor het Product.

3.2. Verboden.

Tenzij anderszins uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, mag u geen gebruik maken van, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, disassembleren, anderszins reverse engineeren of het anderszins omzetten van een deel van het product tot een voor mensen leesbare vorm of overdragen van het gelicentieerde product of een deelverzameling van het product met een licentie, noch toestemming geven aan derden om dit te doen, behalve voor zover de voorgaande beperking uitdrukkelijk is verboden door toepasselijk recht. Niettegenstaande de voorgaande zin is het decompileren van de Software toegestaan de mate waarin de wetten van uw rechtsgebied u het niet-afwendbare recht verlenen om dit te doen om de benodigde informatie te verkrijgen om de Software interoperabel te maken met andere software; op voorwaarde is dat u deze informatie eerst moet aanvragen bij TripleMotion Media B.V. en TripleMotion Media B.V.  kan, naar eigen goeddunken, bepalen om dergelijke informatie aan u (onderworpen aan vertrouwelijkheidstermijnen) te verschaffen of redelijke voorwaarden opleggen, waaronder een redelijke vergoeding, op dergelijk gebruik van de Software om ervoor te zorgen dat TripleMotion Media B.V. ’s en haar leveranciers en / of licentierechten eigendomsrechten in de Software worden beschermd. U mag geen wijzigen of op het Product. geheel of gedeeltelijk, gebaseerde afgeleide werken produceren. Elk dergelijk ongeoorloofd gebruik zal resulteren in onmiddellijke en automatische beëindiging van deze Overeenkomst en de Licentie die hieronder wordt verleend en kan resulteren in criminele en / of civiele vervolging. De binaire code of de broncode van het Product mag niet worden gebruikt of anderszins worden bewerkt om het programmeeralgoritme, dat eigendom is, na te maken zonder schriftelijke toestemming van TripleMotion Media B.V. Alle rechten niet uitdrukkelijk toegekend hier worden gereserveerd door TripleMotion Media B.V. en / of haar leveranciers en licentiegevers, indien van toepassing.

3.3. Eigen kennisgevingen en kopieën. U mag geen eigendomskennisgevingen of labels van het Product verwijderen. U mag het product niet kopiëren behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deel 2 hierboven.

3.4. Geen overdracht van rechten.

Behalve voor zover hierin specifiek anders wordt vermeld, mag u geen enkele rechten die u heeft gekregen met deze Overeenkomst overdragen of toewijzen aan iemand anders.

3.5. Naleving van de wet.

U stemt ermee in dat u bij het gebruik van het product en bij het gebruiken van rapporten of informatie afgeleid als gevolg van het gebruik van dit product, voldoet aan alle toepasselijke internationale, nationale, regionale en lokale wet- en regelgeving, inclusief, zonder beperking, privacy, copyright, exportcontrole en obsceniteitswetten.

3.6. Schadeloosstelling. U stemt ermee in om TripleMotion Media B.V. en haar respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen en te vrijwaren van alle verliezen, verplichtingen, schade en claims, en alle gerelateerde uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven en kosten van onderzoek, procesvoering, schikking, uitspraak, rente en boetes) en kosten in verband met, voortvloeiend uit of in verband met enige claim van een derde met betrekking tot, voortvloeiend uit of in verband met de werkelijke of vermeende: (i) inbreuk door Licentienemer (behalve wanneer een dergelijke inbreuk uitsluitend aan Product is toe te schrijven) van een derde partij intellectueel eigendom en / of eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot, patent, handelsmerk, auteursrecht, handel geheim, publiciteit en / of privacy,(ii) persoonlijk letsel (inclusief overlijden) of schade aan eigendommen als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Licentienemer, en / of(iii) schending door Licentienemer van enige van zijn verklaringen, garanties, verplichtingen en / of convenanten die hierin zijn uiteengezet.

3.7. Aanvullende beschermingsmaatregelen.

Uitsluitend om het gebruik zonder licentie van het product te voorkomen, mag de software op uw computer technologische maatregelen installeren die zijn ontworpen om gebruik zonder licentie te voorkomen, en TripleMotion Media B.V. kan deze technologie gebruiken om te bevestigen dat u een exemplaar met een licentie van het Product heeft. TripleMotion Media B.V. verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie van uw computer tijdens dit proces.

3.8. Overeenkomst opschorting.

TripleMotion Media B.V. mag beperkingen, schorsing, beëindiging, wijziging of verwijdering van accounts doorvoeren als u, of TripleMotion Media B.V. vermoed dat u, zich niet houd aan de Overeenkomst of bij enig werkelijk of vermoedelijk illegaal of onjuist gebruik van het product, met of zonder aankondiging aan u. Je kunt je gebruikersnaam en persona als je verliezen. Als gevolg van het verwijderen van uw account of het beperken hiervan, alsmede voordelen, voorrechten, verdiende items en gekochte artikelen verbonden aan het product en / of het spel. TripleMotion Media B.V. is niet aansprakelijk om u te compenseren voor dergelijke verliezen of resulaten.

3.9. Uw garanties.

U GEEFT HIERBIJ GARANTIE DAT:

(i) ALLE DOOR U AAN TRIPLEMOTION MEDIA B.V. VERSTREKTE INFORMATIE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST WAAR EN NAUWKEURIG IS.

(ii) U HEBT VOLLEDIGE BEVOEGDHEID OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN;

(iii) U MOET AL UW VERPLICHTINGEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST UITVOEREN IN OVEREENSTEMMING MET TOEPASBARE WETTEN.

ARTIKEL 4: GEEN GARANTIE EN DISCLAIMER
4.1. Klanten hulp.

TripleMotion Media B.V. en de volledige aansprakelijkheid van de leveranciers en uw exclusieve verhaal voor enige inbreuk op de voorgaande garantie zal plaatsvinden bij TripleMotion Media B.V. opties:

(i) teruggave van de aankoopprijs die is betaald voor de licentie die hieronder wordt verleend of

(ii) correctie van de gebreken, “fouten” of fouten binnen een redelijke termijn.

Deze beperkte garantie is ongeldig als het defect is het gevolg van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing.

4.2. Geen impliciete of andere garanties.

Met uitzondering van de voorgaande beperkte garantie en voor enige garantie, voorwaarde, vertegenwoordiging of termijn voor zover dit niet kan of niet mag worden uitgesloten of beperkt door wet dat op u van toepassing is in uw jurisdictie, het product wordt geleverd “zoals het is” zonder enige garantie en TripleMotion Media B.V. geeft geen beloften, verantwoordelijkheden of garanties, hetzij uitdrukkelijk noch stilzwijgend voor het statuut, gemeenschappelijk recht, douane, gebruik of anders, met betrekking tot of in verband met het product of de inhoud hiervan of aan elk ander materiaal geleverd of aan u verstrekt in deze Overeenkomst of anderszins. U neemt alle risico’s en verantwoordelijkheden voor het gebruik van het product om uw beoogde resultaten te bereiken en voor de installatie van, het gebruik van, en resultaten verkregen uit het product. TripleMotion Media B.V. geeft geen garantie dat het product foutvrij of vrij van onderbreking of mislukking zal zijn, of dat het compatibel met enige bijzondere hardware of software. In de maximale mate toegestaan op grond van toepasselijk recht, wijst TripleMotion Media B.V. alle garanties af, noch expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op rechten van derden, integratie, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor enig bepaald doel met betrekking tot het product en de bijbehorende schriftelijke materialen of het gebruik daarvan. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen op stil zwicht garanties toe, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet voor u van toepassing. U erkent hierbij dat het product niet beschikbaar is of niet beschikbaar kan worden door een aantal factoren inclusief, zonder beperking, periodiek systeemonderhoud, gepland of niet-gepland, handelingen van god, technische fout in de software, telecommunicatie-infrastructuur of vertraging of disruptie toelaatbaar voor virussen, ontkenning van serviceaanvallen, toegenomen of fluctueren vraag en acties en weglatingen van derden. Daarom wijst TripleMotion Media B.V. uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie met betrekking tot het systeem en / of beschikbaarheid, toegankelijkheid of prestaties van software af. TripleMotion Media B.V. verwerpt elke en alle aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens tijdens communicatie en enige aansprakelijkheid die voortvloeit van of met betrekking tot een mislukking door TripleMotion Media B.V. om nauwkeurige of volledige informatie aan u te verschaffen.

4.3. Beperkte aansprakelijkheid; geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

U aanvaardt de gehele kosten van schade als gevolg van uw gebruik van het product en de informatie die het product is bevat, of de interactie (of het niet correct interacteren) met enige andere hardware of software, verstrekt door TripleMotion Media B.V. of een derde partij. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, in geen geval zal TipleMotion Media B.V. haar leveranciers of TripleMotion Media B.V’s aansprakelijk zijn voor schade (inclusief, zonder beperking, schade door verlies van winst, verlies van zaken informatie, verlies van goodwill, werkstoppage, hardware of software storing vervaling of -storing, reparatiekosten, tijdwaarde of andere verliesonderzoek) voortvloeiend uit het gebruik of de onvermogen om het product te gebruiken, of de incompatibiliteit van het product met enige hardware, software of gebruik, zelfs als een dergelijke partij is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TripleMotion Media B.V. aan u voor alle schade in enige of meer oorzaak van optreding, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anders, dan het door u voor het product betaalde bedrag overschrijden. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel in de zin dat het toepasselijke recht een dergelijke beperking verbiedt. Omdat sommige jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

ARTIKEL 5: UW INFORMATIE EN DIE VAN TRIPLEMOTION MEDIA B.V.
Privacybeleid 5.1. Privacybeleid.

U gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met de verwerking door TripleMotion Media B.V. van uw persoonlijke gegevens (die kunnen worden verzameld door TripleMotion Media B.V. of haar distributeurs) volgens het huidige privacy beleid van TripleMotion Media B.V. vanaf de datum van de effectiviteit hiervan die is opgenomen in deze Overeenkomst door verwijzing (zie Privacy verklaring (https://careup.online/privacy-verklaring/)) Door deze Overeenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat TripleMotion Media B.V. informatie over u kan verzamelen en bewaren, waaronder uw naam, e-mailadres en creditcardinformatie. TripleMotion Media B.V. heeft andere bedrijven en personen in dienst om namens haar functies uit te voeren. Voorbeelden zijn het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van herhalende informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingassistentie, het verwerken van creditcardbetalingen en het bieden van klantenservice. Ze hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun functies uit te voeren, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. De TripleMotion Media B.V. publiceert een privacy beleid op haar website en kan dit beleid naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen. U dient het privacy beleid van TripleMotion Media B.V. te raadplegen voordat u akkoord gaat met deze Overeenkomst voor een meer gedetailleerde uitleg over hoe uw informatie zal worden opgeslagen en gebruikt door TripleMotion Media B.V. Als “u” een organisatie bent, zorgt u ervoor dat elk lid van uw organisatie (inclusief werknemers en contractanten) over wie persoonlijke gegevens aan TripleMotion Media B.V. kunnen worden verstrekt, zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens door TripleMotion Media B.V.. Persoonlijke gegevens worden verwerkt door TripleMotion Media B.V. of haar distributeurs in het land waar het is verzameld. De wetten van dergelijke rechtsgebieden met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen minder of strenger zijn dan de wetten in uw rechtsgebied.

ARTIKEL 6: DIVERSEN
6.1. Toepasselijk recht; Jurisdictie en locatie.

Deze EULA en elk geschil, claim of verplichting (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp of de formatie ervan, wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij anders vereist door de wetgeving van het land. waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft.

6.2. Periode voor het brengen van acties.

Geen enkele actie, ongeacht de vorm, die voortkomt uit de transacties onder deze Overeenkomst, kan door een van de beide partijen worden ingesteld meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is opgetreden, of er is vastgesteld dat deze heeft plaatsgevonden, met uitzondering van een actie voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan worden ingesteld binnen de maximaal toepasselijke wettelijke periode.

6.3. Volledige Overeenkomst; Scheidbaarheid; Geen verklaring van afstand.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en alle voorgaande eerdere overeenkomsten, voorstellen, mededelingen of reclame, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het product of het onderwerp van deze Overeenkomst, op voorwaarde dat TripleMotion Media B.V. en u de toepasselijkheid van de voorwaarden van deze Overeenkomst mogen beperken, wijzigen beperking, wijziging, door een eerdere, gelijktijdige of latere schriftelijke overeenkomst door te verwijzen naar dit Artikel 6.3 van de Overeenkomst en uitdrukkelijk te voorzien in dergelijke beperking, wijziging of wijzigingen. U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, deze begrijpt en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank wordt gevonden als ongeldig, ongeldig of niet-afdwingbaar, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk, zal een dergelijke bepaling nauwer worden uitgelegd zodat deze juridisch en afdwingbaar wordt, en de volledige overeenstemming zal als gevolg daarvan niet mislukken en het geldigheid van de Overeenkomst zal onverminderd van kracht blijven voor zover toegestaan door de wet. Geen verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of daaropvolgende inbreuk en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk ingediend.

6.4. Contactgegevens. Als u vragen hebt over deze Overeenkomst of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met de AmbiNex Opleidingen B.V., neemt u dan contact op met onze klantendienst info@careup.online.

Laatste versie update: 20-09-2022

Wil je meer te weten komen over CareUp?

Download onze flyer