Samenwerkingspartners van CareUp

CareUp wordt ontwikkeld en ingezet bij zowel scholen als zorginstellingen als e-learning. 

Hieronder een overzicht van alle partners waar wij mee samenwerken. 

Vilans is dé landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met cliënten, naasten, zorgprofessionals en andere betrokken partijen werken ze dagelijks aan het aanbieden van de juiste kennis over langdurende zorg, op de juiste plek, persoonlijk en op maat.

CareUp is gebaseerd op de protocollen van Vilans

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Alle CareUp cursussen worden ter accreditatie ingediend bij de V&VN. Op dit moment zijn 21 CareUp cursussen geaccrediteerd.

De NCOI Groep is een toonaangevende opleidings- en trainingsorganisatie in Nederland. Het biedt een breed scala aan opleidingen en trainingen op verschillende niveaus, variërend van MBO, HBO tot Masteropleidingen. NCOI richt zich voornamelijk op werkenden die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden of zich willen omscholen. De opleidingen en trainingen zijn flexibel en praktijkgericht, zodat ze goed te combineren zijn met een baan. De NCOI Groep bestaat uit verschillende onderwijsinstellingen en merken, zoals NCOI Opleidingen, Scheidegger, NTI en Computrain.

Utrechtzorg is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Utrecht, Nederland. Het doel van Utrechtzorg is om de arbeidsmarkt in de zorgsector te versterken door ondersteuning te bieden bij personeelswerving, kennisdeling en samenwerking tussen de aangesloten organisaties. Utrechtzorg werkt nauw samen met zowel grote als kleine zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Utrechtzorg helpt bij het vinden van geschikte kandidaten voor vacatures in de zorgsector en bevordert het imago van de zorg als aantrekkelijke werkgever. Daarnaast organiseren zij evenementen en bijeenkomsten om kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren en dragen zij bij aan innovatieve projecten om de zorgsector verder te ontwikkelen.

ROC Midden Nederland (Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland) is een onderwijsinstelling in de regio Utrecht, Nederland. Het biedt een breed scala aan middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie. ROC Midden Nederland heeft meerdere locaties in de steden Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein en omstreken.

De opleidingen bij ROC Midden Nederland zijn onderverdeeld in diverse vakgebieden, zoals techniek, zorg en welzijn, economie, handel en ondernemerschap, ICT, en creatieve industrie. Daarnaast biedt ROC Midden Nederland ook cursussen en trainingen voor volwassenen die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden of zich willen omscholen.

De missie van ROC Midden Nederland is om studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hen te helpen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit doen zij door middel van kwalitatief hoogstaand onderwijs en nauwe samenwerking met lokale en regionale partners, waaronder bedrijven en andere onderwijsinstellingen.

Om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren. Samen met scholen en docenten. Zij willen leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo verhogen ze leerrendement en halen ze samen meer uit ieder talent. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een maatgevende partner voor scholen in Nederland en erbuiten. Dat doen we al een tijdje.

Meeting Care is een thuiszorgorganisatie waar de medewerkers hun liefde voor de zorg nog werkelijk mogen en kunnen uitleven. Zorg gegeven door betrokken mensen, aan mensen die dat (tijdelijk of langer) nodig hebben, met respect voor de eigen regie en (on)mogelijkheden van betrokkenen.

Studeren aan Drenthe College is een combinatie van theorie en praktijk. Wij dagen studenten uit om in de klas en tijdens de stage het maximale uit hunzelf te halen. Zo bouwen de studenten aan hun eigen waardevolle toekomst.

De studenten van Drenthe College gebruiken CareUp ter ondersteuning en als voorbereiding op hun praktijk lessen. 

Bij Balanszorg in Musselkanaal kunt u wonen en zorg combineren voor een betaalbare prijs. De zorg wordt aangeboden in een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht.

Health Hub Roden staat midden in de wereld van health tech. Zij vormen een ‘hub’: een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.

Samen met ondernemers, kennisinstellingen en de overheid werken ze aan hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven dankzij innovatie.

Zorgcentrum Samen Sterk staat voor het ondersteunen van voornamelijk ouderen met of zonder beperking, teneinde deze ouderen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren in de huidige maatschappij.

Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.200 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionaal Opleidingscentrum) van Noord-Nederland. Je vindt hun in de provincie Groningen en in Assen. Noorderpoort is groot, maar kiest voor ‘klein’. 

De studenten van zowel Noorderpoort Groningen als Assen maakt gebruik van CareUp

Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio’s.

Het Alfa-College heeft veel geholpen bij de ontwikkeling van CareUp.

Bij CortoClinics sta jij, als cliënt, centraal. Wij behandelen jou zoals we zelf behandeld willen worden. Ons team staat 24 uur per dag voor je klaar.

Bij Standby thuiszorg bepaalt u welke zorg u wanneer krijgt en door wie dit verleend wordt. Zij faciliteren u in een klein, door u gekozen team van fijne en professionele zorgverleners die ervoor zorgen dat u thuis kan blijven wonen.

RoZorg is een organisatie die individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband biedt aan mensen met dementie en ouderen die vereenzamen.

Summa Cura richt zich op kwalitatief hoogstaande zorg, welzijn en ondersteuning in de breedste zin van het woord en levert daarmee een grote bijdrage aan een veilig netwerk rondom de cliënt.

Bij A Zorg is aandacht voor individuele wensen, mogelijkheden en behoefte van de cliënten hoofdprioriteit. Ieder mens verdient de aandacht en de zorg die hij nodig heeft. Zeden en gewoonten worden gerespecteerd.

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de Oostvaarderskliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag, zowel klinisch als ambulant.

Recor Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar zorg op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van cliënten. Recor Zorg biedt hulp aan cliënten van verschillende achtergronden, met in het bijzonder specialisatie in het bieden van hulp aan cliënten met een niet-Nederlandse achtergrond

Kim’s hart voor de Zorg specialiseert zich in de thuiszorg voor ouderen in het Westland en omgeving. Kim’s hart voor de Zorg is een kleine organisatie waarbij persoonlijk contact voorop staat.

Provecta Trainingen is ontstaan uit Kim’s hart voor de Zorg en biedt trainingen aan op locatie. De trainingen van Provecta trainingen zijn inzetbaar in de Zorg, Openbare orde, Beveiliging en Scholen.

Benieuwd wat CareUp voor jou kan betekenen?

Wij gaan graag in gesprek om te kijken wat CareUp voor jou of jouw zorginstelling/school kan betekenen. 

Wil je meer te weten komen over CareUp?

Download onze flyer