TripleMotion Media B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Roden (9301 LK) aan de 1e Energieweg 13, hierna te noemen “CareUp” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. CareUp verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert TripleMotion Media B.V. u over de manier waarop CareUp uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door TripleMotion Media B.V. worden aangeboden op CareUp.

Contactgegevens:
Adres: 1e energieweg 13, Roden, 9301 LK
Telefoon: 0880083421
Website: https://careup.online

Gijs Tempel is de Functionaris Gegevensbescherming van TripleMotion Media B.V. Hij/zij is te bereiken via info@careup.online

Persoonsgegevens die wij verwerken
TripleMotion Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@careup.online, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TripleMotion Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– TripleMotion Media B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– TripleMotion Media B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Deze verwerkingen zijn op basis van de wettelijke grondslagen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Contractuele of wettelijke verplichting
Bij het maken van aankopen via de webshop is het voor TripleMotion Media B.V. is het noodzakelijk de volgende gegevens te hebben voor het uitvoeren van een (koop)overeenkomst
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

De gebruiker/afnemer is verplicht de bovenstaande gegevens de verstrekken bij het maken van een aankoop. Bij het niet opgeven van de gegevens kan er geen overeenkomst worden opgesteld en zal de bestelling niet worden afgerond.

Geautomatiseerde besluitvorming
TripleMotion Media B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TripleMotion Media B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TripleMotion Media B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens
Bewaartermijn: persoonsgegevens zoals voor- en achternaam worden 7 jaar bewaard in de vorm van een factuur.
Reden: Het is wettelijk verplicht om (koop)overeenkomsten 7 jaar te bewaren.

Account
Bewaartermijn: accountgegevens op de website en binnen CareUp zullen bewaard blijven zolang er activiteit geregistreerd wordt. Als een account twee jaar niet meer actief is geweest zal het account, na een e-mail waarschuwing, worden verwijderd.
Reden: accountgegevens zijn nodig om te kunnen inloggen. Wij zullen deze gegevens (gebruikersnaam en e-mail) bewaren zolang het account actief is.

In uw account op CareUp slaat CareUp onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

U kunt chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw accountgegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. CareUp registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt CareUp gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of CareUp over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt CareUp bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

Adresgegevens
Bewaartermijn: adresgegevens worden 7 jaar bewaard in de vorm van een factuur.
Reden: het is wettelijk verplicht om (koop)overeenkomsten 7 jaar te bewaren.

Contactgegevens – telefoonnummer
Bewaartermijn: telefoonnummers van klanten zullen bewaard blijven tot dat een geplaatste order is afgerond. Het bewaartermijn hiervoor is 48 uur.
Reden: het telefoonnummer slaan wij op zodat wij bij problemen telefonisch contact kunnen opnemen om de order goed af te ronden.

Contactgegevens – e-mail
Bewaartermijn: het opgegeven e-mailadres op de website en binnen CareUp zullen bewaard blijven zolang er activiteit geregistreerd wordt. Als een account twee jaar niet meer actief is geweest zal het account, na een e-mail waarschuwing, worden verwijderd.
Reden: accountgegevens zijn nodig om te kunnen inloggen. Wij zullen deze gegevens (e-mail) bewaren zolang het account actief is.

Delen van persoonsgegevens met derden
TripleMotion Media B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TripleMotion Media B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor uw bestelling heeft CareUp uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. CareUp verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op CareUp bij een externe verkoper bestelt, geeft CareUp uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Care Up dat doet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TripleMotion Media B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TripleMotion Media B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Een volledig overzicht van deze cookies kunt u terugvinden in het cookie tabblad bovenaan de pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TripleMotion Media B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@careup.online. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TripleMotion Media B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TripleMotion Media B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@careup.online. TripleMotion Media B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– RSA 2048 bits and AES 256 bits keys automatically generated on the fly! (Different keys every time for every client session)
– Password salt wordt automatisch toegevoegd aan wachtwoorden. Hierdoor heeft alleen u het wachtwoord.
– Wachtwoord hash: SHA256
– Alle informatie wordt automatisch voorzien van encryptie aan beide kanten.
– Volledige dat encryptie volgens RSA + AES-protocollen
– Database SHA256 data encryptie
– Restricted server access
– IP toezicht
– Bescherming tegen brute-force aanvallen

Wijziging privacy verklaring
TripleMotion Media B.V. mag deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via CareUp bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van CareUp gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en CareUp in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 04-07-20229301

Wil je meer te weten komen over CareUp?

Download onze flyer