Categorieën voorbehouden handelingen

Medicijnen toedienen

Het geven van een pil is geen voorbehouden handeling. Moet een medicijn via een injectie gegeven worden, dan is dit wel een voorbehouden handeling. Of het toedienen van medicijnen een voorbehouden handeling is, hangt dus af van op welke manier het medicijn wordt toegediend. Het voorschrijven van medicijnen is ook een voorbehouden handeling en valt onder de Geneesmiddelenwet.

Met CareUp kun je de volgende handelingen voor het toedienen van medicijnen oefenen én toetsen:

 • Toedienen medicijnen onder de tong
 • Toedienen medicijnen in de wangzak

Injecteren

Een injectie kan gegeven worden in lichaamsweefsel of in een bloedvat. Naast een medicijn, kan ook een filler of zoutoplossing geïnjecteerd worden. Verpleegkundigen mogen binnen hun deskundigheidsgebied zelfstandig injecties geven in aders, spierweefsels en onderhuids.

Met CareUp kun je de volgende handelingen voor het injecteren oefenen én toetsen:

 • Insuline injecteren
 • Subcutaan injecteren loodrecht
 • Subcutaan injecteren huidplooitechniek
 • Intramusculair injecteren loodrechttechniek

Ook de protocollen voor het voorbereiden van medicijnen injecteren kun je via CareUp doen:

 • Voorbereiden medicijn injecteren ampul
 • Voorbereiden medicijn injecteren flacon
 • Voorbereiden medicijn injecteren oplossing

Puncties

Bij een punctie wordt er met een naald vocht of weefsel uit een orgaan gehaald. In principe is dit een handeling die uitgevoerd wordt door een arts of een specialist. Een aantal puncties mogen verpleegkundigen wél uitvoeren, zoals de hielprik bij baby’s en bloedprikken.

Met CareUp kun je het volgende protocol oefenen en toetsen:

 • Bloedglucosewaarde meten via vingerprik en bloedglucosemeter

Katheterisatie

Met het plaatsen van een katheter worden stoffen in lichaamsholten ingebracht of verwijderd, een voorbeeld hiervan is een infuus. Verpleegkundigen mogen bij volwassenen een katheter inbrengen in de blaas. Ook mogen verpleegkundigen een maagsonde of infuus inbrengen.

Met CareUp kun je de volgende handelingen voor het katheteriseren oefenen én toetsen.

 • Blaaskatheterisatie man
 • Blaaskatheterisatie vrouw
 • Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter
 • Neusmaagsonde inbrengen

Ook kun je via CareUp de volgende infuusbehandelingen oefenen:

 • Inbrengen SAF-T-Intima subcutane infuuscanule
 • Toedienen medicijnen via SAF-T-intima subcutane infuuscanule, bolusinjectie

Heelkundige handelingen

Heelkundige handelingen zijn handelingen waarbij het lichaamsweefsel niet direct hersteld, zoals bij een operatie. In principe zijn dit handelingen die enkel uitgevoerd mogen worden door artsen of specialisten. Wel mogen verpleegkundigen een huidplaat of stomazakje verwisselen. Deze handelingen kunnen dan ook via CareUp geoefend en getoetst worden:

 • Verwisselen huidplaat en stomazakje ééndelig systeem
 • Verwisselen huidplaat en stomazakje tweedelig systeem

Hygiëne

Voor het uitvoeren van elk protocol is het belangrijk om de juiste hygiëne in acht te nemen. Via CareUp kun je daarom ook de volgende protocollen oefenen én toetsen.

 • Techniek handdesinfectie
 • Techniek handreiniging
In dit artikel

Overtuigd? Start nu ook met CareUppen!

Wil je meer te weten komen over CareUp?

Download onze flyer