Welke verpleegtechnische handelingen zijn er?

In dit artikel

Als verpleegkundige ben je dagelijks bezig met het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Deze handelingen zijn belangrijk voor de verzorging en behandeling van patiënten. In dit artikel zal ik ingaan op de verschillende soorten verpleegtechnische handelingen en waarom deze zo belangrijk zijn.

Wat zijn verpleegtechnische handelingen?

Verpleegtechnische handelingen zijn handelingen die worden uitgevoerd door verpleegkundigen om patiënten te verzorgen en te behandelen. Het gaat hierbij om handelingen die medisch van aard zijn en alleen mogen worden uitgevoerd door professionals met een daarvoor bestemde opleiding en certificering. Verpleegtechnische handelingen zijn cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van patiënten, omdat deze handelingen bijdragen aan de verlichting van klachten en het voorkomen van complicaties.

Soorten verpleegtechnische handelingen

Er zijn tal van verschillende soorten verpleegtechnische handelingen die verpleegkundigen uitvoeren om patiënten te verzorgen. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende verpleegtechnische handelingen:

Medicijnen toedienen

Een van de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen is het toedienen van medicijnen. Verpleegkundigen hebben hierbij de verantwoordelijkheid om medicijnen op de juiste manier toe te dienen, in de juiste dosering en via de juiste toedieningsweg. Het is van groot belang dat medicijnen op de juiste manier worden toegediend, om zo de kans op bijwerkingen en andere gezondheidsproblemen te minimaliseren.

Wondverzorging

Wondverzorging is een andere belangrijke verpleegtechnische handeling. Verpleegkundigen moeten in staat zijn om wonden te beoordelen en te verzorgen, om zo het genezingsproces te bevorderen en infecties te voorkomen. Dit kan variëren van het reinigen van een kleine snee tot het verzorgen van ernstige brandwonden.

Zuurstoftoediening

Zuurstoftoediening is een verpleegtechnische handeling die wordt uitgevoerd om de zuurstoftoevoer naar het lichaam van een patiënt te verbeteren. Dit kan nodig zijn bij aandoeningen zoals COPD, waarbij de patiënt moeite heeft met ademhalen. Het is van groot belang dat de zuurstoftoevoer op de juiste manier wordt geregeld en gecontroleerd, om zo complicaties te voorkomen.

Stomazorg

Stomazorg is een verpleegtechnische handeling die wordt uitgevoerd bij patiënten met een stoma. Hierbij wordt een opening in de buikwand gemaakt, waarbij de darm of urinebuis naar buiten wordt gebracht. Het is van groot belang dat de stoma op de juiste manier wordt verzorgd om infecties en andere complicaties te voorkomen.

Incontinentiezorg

Incontinentiezorg is een verpleegtechnische handeling die wordt uitgevoerd bij patiënten met een verlies van urine- of fecale controle. Verpleegkundigen moeten in staat zijn om de patiënt te helpen met het verschonen van incontinentiemateriaal en de juiste hygiënische maatregelen te treffen om infecties en andere complicaties te voorkomen.

Infuustherapie

Infuustherapie is een verpleegtechnische handeling waarbij vloeistoffen en medicijnen direct in de bloedbaan worden toegediend. Dit kan via een infuus worden gedaan, waarbij een naald in een ader wordt geplaatst. Verpleegkundigen moeten in staat zijn om het infuus op de juiste manier aan te brengen en te controleren, om zo complicaties zoals een ontsteking of een bloeding te voorkomen.

Katheterisatie

Katheterisatie is een verpleegtechnische handeling waarbij een katheter in de blaas wordt geplaatst om urine af te voeren. Dit kan nodig zijn bij patiënten die niet zelfstandig kunnen urineren, bijvoorbeeld na een operatie. Het is van groot belang dat de katheter op de juiste manier wordt ingebracht en verzorgd, om zo infecties en andere complicaties te voorkomen.

Tracheostomie

Tracheostomie is een verpleegtechnische handeling waarbij een opening in de luchtpijp wordt gemaakt om de ademhaling te vergemakkelijken. Dit kan nodig zijn bij patiënten die niet zelfstandig kunnen ademhalen, bijvoorbeeld na een operatie of bij bepaalde aandoeningen. Het is van groot belang dat de tracheostomie op de juiste manier wordt aangebracht en verzorgd, om zo complicaties te voorkomen.

Conclusie

Verpleegtechnische handelingen zijn een essentieel onderdeel van de zorg voor patiënten. Het uitvoeren van deze handelingen vereist een specifieke opleiding en certificering, omdat deze handelingen vaak medisch van aard zijn en grote invloed kunnen hebben op de gezondheid van de patiënt. Er zijn tal van verschillende soorten verpleegtechnische handelingen, variërend van het toedienen van medicijnen tot het verzorgen van wonden. Door het op de juiste manier uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, kunnen verpleegkundigen bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van patiënten.

Overtuigd? Start nu ook met CareUppen!

Wil je meer te weten komen over CareUp?

Download onze flyer