Verwerking nieuwe veiligheidsnaalden

De richtlijn schrijft voor dat alle Europese landen vanaf mei 2013 verplicht veilige materialen moeten gebruiken. Dit betekent dat er met veilige naalden met een ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme moet worden gewerkt. De kans op verwonding is minder groot en ze zijn veiliger op te ruimen. Een werkgever is nu verplicht om alle veilige alternatieven die op de markt zijn, ook te gaan gebruiken (zie ook: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/prikaccidenten).

Wij kunnen met Care Up natuurlijk niet achter blijven en hebben deze naalden inmiddels in het leerprogramma verwerkt. Hierdoor kan er tijdens het spelen gebruik worden gemaakt van de veiligheidsnaalden waardoor het programma de richtlijn volgt van de verplichte veilige materialen.

Reageer