Wachtwoord wijzigen

Je kunt je wachtwoord van je account hier veranderen. Ga naar de accountpagina toe.

  1. Klik vervolgens in het linkermenu op ‘accountgegevens’
  2. Vul je oude wachtwoord in.
  3. Vul je nieuwe wachtwoord in.
  4. Vul nogmaals je nieuwe wachtwoord in en druk op wijzigingen opslaan.

 

Het wachtwoord van je account is nu veranderd.

Reageer